TrueNature Acupunctuur BestAVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

TrueNature Acupunctuur Best houdt zich aan de wettelijke richtlijnen die gelden voor de AVG, hiervoor zijn enkele formulieren ontwikkeld die de privacy bewaakt voor de cliënten van TrueNature Acupunctuur Best. En de privacy bewaakt na het doorverwijzen naar een andere therapeut of praktijk.

Onderstaande formulieren zijn toegankelijk voor cliënten en therapeuten die samenwerken met TrueNature Acupunctuur Best: